Статистик тайланг хэрхэн авах талаарх сургалт

Нийтийн эзэмшил, зам гүүрийн байгууламжийн мэдээлэл оруулах

Тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл оруулах

Барилга байгууламжийг бүртгэх

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл буюу ТӨХ-1 маягт бөглөх тухай

Тооллогын системд нэвтрэх, байгуулагын бүртгэгч эрх үүсгэх  

Create AccountLog In Your Account